T-Kard

Değerli üyelerimiz,

Eylül-2003 tarihinde kullanımınıza açtığımız Akbank'ın Biz-Card'ından sonra elektronik tahsilat sistemimizin bir başka alternatifini daha kullanımınıza sunuyoruz.
Dışbank ile görüşmelerini sürdürüp sözleşmesini imzaladığımız ve hemen kullanımınıza açabileceğimiz bu yeni kartımızın sahip olduğu özellikleri ve uygulamada Biz.Card'dan farklı olan noktalarını sizlerle paylaşmak istiyoruz;
1.T-Kard ile Biz.Card'da olduğu gibi vadeli işlemler yapabiliyoruz.Üyelerimize herhangi bir maliyeti olmayan operasyonun, üye huzurunda gerçekleştirip sliplerin üye tarafından imzalanmasından sonra vade tarihinde, işlem tutarının üyenin hesabından Güney Ecza Koop. hesaplarına transferi yapılacaktır.
2.Vade tarihinde üyelerimizin mevduat hesaplarında yeterli bakiyeleri olmadığı zaman, üyelerimiz Dışbank tarafından kredilendirileceklerdir. Kredi maliyeti, Dışbank ile yaptığımız mutabakat ile Merkez Bankası overnight oranı + 7 puan dır.(Bugünün oranı % 27 dür.) Halen bankalarda küçük ticari işletmelerin kredi maliyetleri %37-42 arasındadır.
3.Üyelerimizin T-Kard ile yaptıkları her işlemlerini izleyebilecekleri, internet bankacılığı hizmeti Dışbank tarafından üyelerimizin kullanımına sunulacaktır. Üyelerimizin T-Kard sistemine girebilmeleri için, aşağıda belirttiğimiz evrakları imzalayarak tarafımıza iletmeleri Dışbank'taki hesaplarının Güney Ecza Koop. tarafından açılması için yeterli olacaktır.Böylece üyelerimizin internet Bankacılığını kullanarak sistem içinde sorunsuz çalışmaları ve bu çalışmalarını izleyebilmeleri mümkün olacaktır.

T-Kard'larınız Dışbank'dan Güney Ecza Koop.. tarafından temin edilip sizlere dağıtılacaktır. Bu kartların temini için üyelerimizin listesi Dışbank'a verilecek, bu listelere göre Dışbank, kartlarınızı basarak bize iletecek, sizlerden istenen ve aşağıda belirttiğimiz evraklarınız tarafımıza iletildiği zaman ise T-Kard'larınız sizlere dağıtılacaktır. Banka bizlerden aldığı evraklar ile sistemine limitlerinizi tanımlayacak ve uygulamaya geçilebilecektir.Buna göre;

- Her üyemize teslim edeceğimiz T-Kard'ın limiti 30 Milyar TL.sı olabilecektir.(BANKANIN ONAYI İLE)
- Dışbank bu kart için sizlere Genel Hizmet Sözleşmesi imzalatacak olup, bu sözleşme damga vergisinden muaftır. Sizlere herhangi bir masraf tahakkuk ettirmeyecektir.
Bunun dışında sizlerden Dışbank gerekli gördüğü takdirde teminat ve kefalet isteyebilecektir.


Bankaya iletmek üzere sizlerden talep edeceğimiz evraklarınız şunlardır.
1.İmza sirküleriniz(Asıl), vergi levhanız(fotokopi), nüfus cüzdanınızın fotokopisi, İkametgah ilmuhabereniz, eczane ruhsatnameniz (Fotokopi)
2.2001,2002 ve 2003 yılı SM/SMM onaylı Bilanço ve Gelir Tablolarınız.
3.Genel Hizmet sözleşmesi, T-Kart başvuru formu, T-Kart Müşteri bilgileri formu (Bu formlar Bankadan temin edilerek sizlere verilecek.)

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

GÜNEY ECZA KOOP.Bayi Kart

Değerli üyelerimiz,

Türkiye İş Bankası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, bankanın Ticari Kartı olan Bayi Kart' ını Güney Ecza Koop. logosu ile sizlerin kullanımına sunuyoruz.

Türkiye İş Bankası Bayi Kart'ı P.O.S sistemimizde bugüne kadar kullandığınız kişisel harcama kartlarınız olan kredi kartlarınızın yerine daha verimli çalışabileceğinize inandığımız bir ticari karttır. Banka, sizlerden temin edeceği aşağıda belirttiğimiz evraklar ile birlikte, kendi usul ve mevzuatı çerçevesinde kredi değerliliği açısından uygun gördüğü üyelerimize bir limit tanımlayacaktır. Bayi Kart'ınız ile sadece Kooperatifinizdeki alımlarınızın ödemesini yapabilmeniz mümkündür. Güney Ecza Koop. dışında kartın kullanımı olmayacaktır. Limitinin yeterli olmadığına inanan üyelerimiz bankanın gerekli gördüğü ek teminatlar ile limitlerini arttırabileceklerdir. Her bir üyemiz için tahsis edilen kredi limitleri, üyelerimizin kredi tahsis koşullarını yerine getirmesi ve kredi değerliliğinin bulunması kaydıyla zaman içerisinde arttırılabilecektir.Bayi Kard ödemenizi İş Bankasındaki diğer bir hesabınızdan virman yapılarak ödenmesini istiyorsanız, bir kereye mahsus olmak üzere çalıştığınız şubeye virman talimatı vermeniz gerekmektedir.Bayi Kart ile yapılan işlemler neticesinde vadesinde üye tarafından ödenmeyen tutarlar, limitleri dahilinde banka tarafından, kredili ticari mevduat hesabından kredilendirilerek (Bugün için aylık faiz oranı %2.95 dir.) Güney Ecza Koop.'a ödenecektir. Kredi kullanan üyelerimiz, her ayın başında banka tarafından kendilerine gönderilen hesap özetinde belirtileceği gibi, 10 gün içinde kullandıkları kredi tutarlarını, ilgili faiz ve bunlara ilişkin oluşan yasal fon ve vergileri ile birlikte ilgili şubeye geri ödeyecektir. Hesap özetlerindeki hesap kesim tarihi her ayın 1'i olacaktır. Son ödeme tarihinde(hesap kesim tarihinin 10 gün sonrası)hesap özeti borcunun tamamının ödenmemesi durumunda Bayi Kart banka tarafından bloke edilerek kullanımı engellenecek ve banka tarafından belirlenecek gecikme komisyonu uygulanacaktır. Ancak hesap özeti borcunun 100 Milyon TL'ye kadar eksik yatırılması durumunda Bayi Kart bloke edilmeyecek ve gecikme komisyonu uygulanmayacaktır. Gecikme komisyonu, halen ödenmeyen tutar üzerinden alınmak üzere %1 (BSMV hariç) olarak belirlenmiştir. Bayi Kart yıllık kart ücreti (20 Milyon TL.+BSMV) dışında, üyelerimizin bu kartı kullanmalarından dolayı herhangi bir giderleri olmayacaktır. Kart sahibi olmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki evrakları temin ederek tahsilatçıları ile kooperatifimize ulaştırmaları yeterlidir.

Gerekli Evraklar: Vergi levhası, imza sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 yıllık Bilanço ve Gelir Tablosu (Serbest Muhasebeci ya da SMM onaylı), Eczacı Odası kayıt belgesi fotokopisi, Eczacı Ruhsatnamesi fotokopisi.

İyi günlerde kullanmanız dileklerimizle....