MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Haberler

Bedeli Ödenecek İlaç listesinde düzenlemeler hk.

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme

Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 9 uncu maddesi gereği

“Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

 Bu düzenlemeler 29.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

 Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

6) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlarDosya Eki için lütfen tıklayınız:

 

1822 Ziyaretçi Tarafından Okunmuştur...

Güncel Duyurular