MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Haberler

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

 

 BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi gereği ve Sağlık Uygulama Tebliğ’nin 4.4.1.nci maddesinin 3.fıkrası gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 10.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

 

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar

 

KAYNAK: http://www.sgk.gov.tr/Dosya Eki
Ek_09072014.xlsx

2354 Ziyaretçi Tarafından Okunmuştur...

Güncel Duyurular