MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Haberler

Kontrole Tabi İlaç İmhası Hakkında

Kontrole Tabi İlaç İmhası Hakkında

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından http://www.titck.gov.tr adresinde "Kontrole tabi ilaçların imhasına ilişkin" 08.08.2014 tarihli ve 96115 sayılı yazı yayımlanmıştır.

Yazıda, uyuşturucu ve psikotrop ilaçların rastgele ve kötüye kullanımlarının önlenerek imha edilmelerinin sağlanması gerektiği; kontrole tabi ilaçların imhasına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ndan alınan görüş doğrultusunda bu ilaçların tehlikeli nitelikte ilaç atıklarının bertaraf edildiği şekilde bertarafının gerçekleştirilmesinin önem arz ettiği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV' ündeki Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıkların taşınmasına dair esasların 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Atıkların Karayolu Taşınması İlişkin Tebliğ ile belirlendiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda; eczanelerde/ecza depolarında miadı dolmuş (ya da bozulmuş, kullanımı risk oluşturan vb.) kontrole tabi ilaçların imhası için nelerin yapılması gerektiği belirtilmektedir.


Söz konusu yazı ekte yer almakta olup bilgi edinilmesini ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Bakanlığın duyurusu için tıklayınız.

 

 

KAYNAK: http://www.teb.org.tr/

2026 Ziyaretçi Tarafından Okunmuştur...

Güncel Duyurular