Eczane Destek Personeli Eğitimi Kapsamında Sertifika Almaya Hak Kazanan Adaylar Hk.

Geri Eklenme Tarihi : 07-08-2014

Eczane Destek Personeli Eğitimi Kapsamında Sertifika Almaya Hak Kazanan Adaylar Hakkında Duyuru

 

Bilindiği üzere, 12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesinde yer alan “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.” hükmü kapsamında söz konusu eğitim ve sınava katılmak üzere Sağlık Bakanlığına süresi içerisinde müracaat eden ve uygun şartları taşıyan eczanede destek personeli olarak çalışanların destek personeli yetkisiyle çalışabilmelerini sağlayacak eğitim ve sınavları yürütmek amacıyla, Birliğimiz, T.C.Sağlık Bakanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında bir protokol imzalanmıştır.

Türk Eczacıları Birliği bu protokol kapsamında,

a) Eğitim içeriğini, içeriğin hazırlanmasında ve sunulmasında görev alacak kişileri, eğitim programını belirleme, 
b) Eğitim materyalinin hazırlanmasında Üniversiteyle birlikte çalışma,
c) Eczanelerde yapılacak uygulamalı eğitimin usul ve esaslarının belirlenmesi, takibi, denetlenmesi ve uygulamalı eğitim sonunda eczacı tarafından düzenlenecek formun toplanması ve tamamlayanların isimlerinin Üniversiteye bildirilmesi,
d) Teorik eğitim sonunda yapılacak sınavlar için eğitimciler tarafından soru hazırlanmasını sağlama ve üniversiteye verme.
Konusundaki yükümlülüklerini gerçekleştirmiştir.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimin teorik bölümü 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından uzaktan eğitimle, uygulamalı eğitim ise eczanelerde gerçekleştirilmiştir. Adayın teorik eğitimiyle birlikte eczanedeki 265 saatlik uygulamalı eğitimini tamamladıktan sonra, “Eczane Destek Personeli Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Formu”, uygulamanın yapıldığı eczanenin eczacısı tarafından doldurulup imzalanarak il sağlık müdürlüğünün ilgili şubesine teslim edilmiştir.

Adayların yetkilendirme eğitim ve sınavı ise geçtiğimiz aylarda tamamlanmış olup, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde sınavda başarılı olan adayların sertifikalarının İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmeye başlandığı bilgisi alınmıştır. Sertifika almaya hak kazanan adayların listesi ekte yer almaktadır.

İlgililerin dikkatine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 
MERKEZ HEYETİ

 

Liste için tıklayınız.

 

KAYNAK: http://www.teb.org.tr/

SS Güney Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi

Mesudiyet Mahallesi 112. Cadde No: 39 Akdeniz / MERSİN

0(324) 241 10 00

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© gek.org.tr | Güney Ecza Kooperatifi Bilişim Sistemleri | Tüm Hakları Saklıdır

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Facebook Instagram Linkedin X Youtube