Çekoop, İlaç İmhası Hakkında Duyurusu

Geri Eklenme Tarihi : 06-01-2015

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik‘ in 27. maddesinde;

"Beşeri ilaçlar için Kurumca uygulanan ilaç takip sistemi kuralları geçerlidir. Eczaneler tarafından ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. Bu kayıtlara ilişkin esaslar, kurumca belirlenir." denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin 41/2. maddesinde ise; "Miadı geçen veyahut kullanılamaz hale gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya mesul müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğü, eczacı odası ve vergi dairesi yetkilileri huzurunda tutanak düzenlenerek ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır." ifadesi yer almaktadır.

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "..eczacıların karekod işlemlerini yerine getirerek miadı geçen ilaçların imhası işlemi ile bizzat ilgilenmeleri zorunludur" bilgisini vermişlerdir.

Özetle, eczanelerimizdeki miadı geçen ilaçların İlaç Takip Sistemi (İTS)’ ye bildiriminin yapılması, listesinin alınarak il sağlık müdürlüğü yetkililerine onaylatılması ve daha sonra lisanslı tesislerde imhasının gerçekleştirilmesi zorunludur.

ÇEKOOP olarak, kooperatifimize üye olan eczacılarımızın, eczaneleri üzerine kayıtlı olan atık ilaçlarının imha ettirilmek üzere tarafımızdan alımı yapılmadan önce, öncelikle yukarıdaki yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen işlemlerin tamamlanması, daha sonra imzalanmış olan listelerinin 2 adet kopyasının ÇEKOOP’ a gönderilmesi gerekmektedir. İlgili üyelerimizin atık ilaçlarının alımı, bu işlemlerden sonra yapılacaktır. Bilginize sunarız.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen meslektaşlarımız ÇEKOOP ile bağlantıya geçebilir.

ÖNEMLE HATIRLATIRIZ

 

İletişim Numaralarımız:

0506 147 9083

0232 487 3246

 

SS Güney Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi

Mesudiyet Mahallesi 112. Cadde No: 39 Akdeniz / MERSİN

0(324) 241 10 00

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© gek.org.tr | Güney Ecza Kooperatifi Bilişim Sistemleri | Tüm Hakları Saklıdır

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Facebook Instagram Linkedin X Youtube