Olağan Genel Kurul Davetiyesi Gündem Akışı

Geri Eklenme Tarihi : 09-05-2016

Sayın Ortağımız;

 

S. S. Güney Eczacıları Üretim-Temin ve Dağıtım Kooperatifi’nin 2015 yılı ile ilgili OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 03/06/2016 Cuma günü saat 12.00'de kooperatifimiz merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11/06/2016 Cumartesi günü saat 13.00'de AYNI YER ve SAATTE aşağıdaki gündeme uygun olarak yapılacaktır.

 

Katılmanızı diler, saygılar sunarız.  

 

GÜNEY ECZA KOOP

YÖNETİM KURULU

 

           

 

 

 

 

 

      Gündem:

    

1.     Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman Üye) Oluşturulan Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

2.     2015 yılına ait Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetim Kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi.

3.     2015 yılı Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,

4.     Yönetim kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

5.     2015 yılı risturnları hakkında karar alınması,

6.     Gayrimenkul edinme ve yenileme fonu oluşturulması hakkında karar alınması,

7.     Yeni ortak alım koşullarının ve ortaklara mal satış şartlarının belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi ve ödemesini geciktiren ortaklara uygulanacak vade farkı oranının belirlenip karara bağlanması

8.     Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Hatay iline veya ilçelerine şube açmaya, mevcut şubeleri nakil etmek, şube kapatma ve faaliyet konusu ile ilgili tarif edilmiş görevlerde; kurulmuş Farma lojistik Ecza Depoculuğu ve Ön Depoculuk Lojistik Hizmetleri San. ve Tic.A.Ş., Çağdaş Eczacılar Labaratuvarları A.Ş.,  Doğal Destek Ürünleri Araştırma San. ve Tic. A.Ş., ve/veya kurulacak şirketlere, ve/veya kooperatiflere iştirak etmek, hisse almak, sermaye değişikliğine katılmak, devretmek ve/veya iş birliği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9.     Kooperatifimizin ticari hayatını devam ettirebilmesi için,

a)     Bankalarla üye işyeri sözleşmesi imzalanması ve POS alınması, genel kredi sözleşmesi imzalanması, teminat olarak pos blokesi ve vadeli mevduat nakit blokaj taahütnamesi imzalanması, ortaklar ve/veya tedarikçilerle, kredi, teminat alma, verme, rehin ve temlik sözleşmeleri imzalanabilmesi için,

b)    Kooperatif bünyesinde kayıtlı taşınır malların amortisman, kullanım değeri ve amaçları gözetilerek gereği halinde satışı için,

c)     Kooperatifin düzenlemiş olduğu ve olacağı organizasyonlar ve projeler kapsamında vereceği promosyonların hibe şeklinde devredilmesi için,

d)    Kooperatife yararlı projeler için Avrupa fonları ve kalkınma ajanslarının araştırılması ve uygun olması halinde fonlardan yararlanılması için, gerekli uygulamaları yapmak üzere,  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10.  Kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklar ile ilgili karar alınması,

11.  Ana sözleşme 60. madde gereğince oluşturulan sosyal yardım fonundan personele avans kullandırma şekli ve süresinin kararlaştırılması,

12.  S.S.Güney Eczacılar Üretim-Temin ve Dağıtım Kooperatifi ECZ.UMUT ÖZKUL burs komisyonunun seçimi,

13.  2016 yılı bütçe ve çalışma programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

14.  Yönetim kurulu üyelerinin, Kooperatif ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve fuarlara katılabilmeleri için yapacakları şehir dışı ve yurt dışı seyahatlerindeki zorunlu harcamaların (ulaşım, konaklama, yemek) belgelendirmesi şartı ile Kooperatif bünyesinden karşılanmasına, Denetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra ederken yapacakları zorunlu harcamaların (ulaşım, konaklama, yemek) belgelendirmesi şartı ile Kooperatif bünyesinden karşılanmasına ilişkin karar alınması,

15.  Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması,

16.  Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği temsilcilerinin

 iki yıllık süre için seçimi,

17.  Dilek ve öneriler,

18.  Kapanış.  

 

 

Aşağıdaki linkten davetiyemize ulaşabilirsiniz...

resimler/davetiye akis.pdf

 

SS Güney Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi

Mesudiyet Mahallesi 112. Cadde No: 39 Akdeniz / MERSİN

0(324) 241 10 00

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

© gek.org.tr | Güney Ecza Kooperatifi Bilişim Sistemleri | Tüm Hakları Saklıdır

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Facebook Instagram Linkedin X Youtube